Category: политика

Category was added automatically. Read all entries about "политика".

(no subject)

Хочут у нас вернути взад до редакції Конституції 2004 року, з парламентсько-президентською формою правління. І що то поможе без довчасних виборів? Тим більш, що президента мали б обирати в 2015, а парламент аж в 2017 ?